Uutiset tagilla 'Kaupunginvaltuusto'

Artikkelin kuva

Kaupunginvaltuusto toteutti itsearvioinnin kevään 2021 aikana. Itsearviointia käsitellään valtuuston vaihtokokouksessa syyskuussa. Itsearviointikyselyyn vastasi 37 valtuutettua ja se käsitteli valtuuston toimintakulttuuria, yhteistyötä, vaikuttamismahdollisuuksia, viranhaltijatyöskentelyä, strategian sisältöä ja rakennetta, strategian toteuttamista sekä valtuustotyöskentelyä kokonaisuutena. Valtuuston itsearvioinnin mukaan valtuustotyöskentely kokonaisuutena onnistui kohtalaisesti. Tätä mieltä valtuutetuista oli 17 valtuutettua. Valtuustotyöskentely kokonaisuutena onnistui seitsemän (7) valtuutetun mielestä melko hyvin. Saman […]

Artikkelin kuva

Vuonna 2017 valittu kaupunginvaltuusto kokoontuu viimeiseen kokoukseensa maanantaina 7.6.2021. Kokouksen puheenjohtajana toimii Seija Kuikka (kesk.) Kokous on Kuikalle tässä roolissa viimeinen, sillä hän ei ole ehdolla meneillään olevissa kuntavaaleissa. Kokouksessaan kaupunginvaltuusto käsittelee muun muassa strategisia ohjelmia, jotka ovat ohjanneet kaupungin toimintaa valtuustokauden aikana. Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta strategia on konkretisoitunut päättyvällä valtuustokaudella muun muassa investointeina […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuuston kokousta maanantaina 17.5. voi tuttuun tapaan seurata suorana nettilähetyksenä. Kokous tulee suorana kaupungin Youtube-kanavalta. Kokous alkaa kello 17. Liveseurantaa on tarjolla myös Twitterissä tunnisteella #mlivaltuusto. Kokouksen esityslista

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 16.4. Linkki kokouksen esityslistaan. Päätökset pykälittäin § 45 Eron myöntäminen Jatta Juholalle hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen Hyväksyttiin. Tilalle nimettiin Jenni Tissari. § 46 Eron myöntäminen Anna-Leea Korhoselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen Hyväksyttiin. Tilalle Raijakaarina Hämäläinen. § 47 Kaupunginvaltuuston […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 26.4. on nähtävänä suorana nettilähetyksenä. Kokousta voit seurata suorana kaupungin Youtube-kanavalla. Kokous alkaa kello 17. Ennen kokousta järjestetään kyselytunti kello 16.45. Liveseuranta myös Twitterissä tunnisteella #mlivaltuusto. Kokouksen esityslista

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 15.3. Linkki kokouksen esityslistaan § 35 Rakennuskielto Siikasaareen osaan tilasta 491-487-2-240 Hyväksyttiin. § 36 Mikkelin keskussairaalan tontin ostaminen Mikkelin kaupungille ja vuokraaminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle sekä lisämäärärahaesitys Hyväksyttiin. Mikkelin kaupunki ostaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä Mikkelin keskussairaalan tontin 491-2-1-4 hintaan 4 900 000 euroa ja samalla vuokraa tontin Etelä-Savon […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 15.3. on nähtävänä suorana nettilähetyksenä. Kokousta voit seurata suorana kaupungin Youtube-kanavalla. Kokous alkaa kello 17. Liveseuranta myös Twitterissä tunnisteella #mlivaltuusto. Kokouksen esityslista

Artikkelin kuva

Päätöksentekoilmapiiri koetaan Mikkelissä heikkona. Asia tulee ilmi luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden antamista vastauksista vuoden 2020 kuntapäättäjätutkimuksessa. Ilmapiirin ja päätöksentekokulttuurin takkuisuudesta huolimatta mikkeliläiset ovat tyytyväisiä kotikaupunkinsa palveluihin. Kuntaliiton ja Åbo Akademin yhteistyönä toteuttama Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimus keräsi alkusyksyllä 2020 vastauksia 43 kunnasta, joista yksi oli Mikkeli. Tutkimustulokset kuntiin lähetettiin joulukuussa. Mikkelissä päättäjäkyselyyn vastasi 21 henkilöä, […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 25.1.2021. Alla päätökset pykälittäin. Linkki kokouksen esityslistaan § 3 Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) / Pihlajatie 12 Hyväksyttiin. § 4 Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa (Emolan) / Meijerinpuisto Hyväksyttiin. § 5 Tilapäisen valiokunnan asettaminen (professuurirahoitus) Tilapäiseen valiokuntaan nimettiin Marja Kauppi (kesk.), Marita Hokkanen (sd.), Jukka Rossi (kok.), Kerttu Hakala (vihr.), Jere Liikanen […]

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuuston kokous maanantaina 25.1. on nähtävänä suorana nettilähetyksenä. Kokousta voit seurata suorana kaupungin Youtube-kanavalla. Suora linkki kokouslähetykseen. Kokous alkaa kello 17. Liveseurantaa totuttuun tapaan myös Twitterissä tunnisteella #mlivaltuusto. Kokouksen esityslista

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu