Konkreettinen ilmastotyö etenee kunnissa – Avustusta myös Mikkelin seudun ympäristöpalveluille

Ilmakuva Haukivuorelta.

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 45 hankkeelle, joilla kunnat ja alueet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään. Rahaa jaetaan niille yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Hakemuksia ministeriö sai selvästi aiempia hakuja enemmän.

Mikkelissä avustusta sai seudun ympäristöpalvelujen Ilmastopolku – Työkalu kuntien toimintojen ilmastovaikutusten arviointiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia vertailla kunnan erilaisia ratkaisuja ilmastovaikutusten näkökulmasta ja tarjota kunnille, kuntalaisille ja yrityksille helposti ymmärrettävää tietoa kunnan toimintaan liittyvien ratkaisujen ja hankintojen ilmastovaikutuksista sekä samalla kannustaa kuntia ja yrityksiä vähähiilisiin ratkaisuihin.

Ilmastopolun tuotoksena on muun muassa Aloitetaan ilmastopolku -verkkosovellus, johon kootaan jokaisesta osallistuvasta seitsemästä kunnasta hyviä ilmastoratkaisuja ja tietoa niiden ilmastovaikutuksista. Hankkeessa paneudutaan erityisesti pienten maaseutukuntien ominaispiirteisiin ja niihin liittyviin erilaisiin ratkaisuihin.

Kunnat ovat aktiivisia ilmastotyössä

– Suomalaiset kunnat ja alueet ovat lähteneet aktiivisesti ilmastotyöhön. Tämä näkyy niin ilmastoavustusta hakeneiden kuin ilmastotavoitteita asettaneiden kuntien määrässä. Ilmastoratkaisut tuovat kunnille usein päästövähennysten lisäksi taloudellista hyötyä sekä lisäävät kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia, korostaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Kolme keskeistä hanketeemaa korostui avustushakemuksissa selvästi. Nämä olivat kuntien ilmastojohtaminen, kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyö ja energiatehokkuus.

– Saimme hakemuksia myös sellaisilta kunnilta, jotka eivät ole aiemmin profiloituneet ilmastotyössä, ja joukossa oli monta todellista helmeä, iloitsee erityisasiantuntija Miia Berger ympäristöministeriöstä.

Kukin hanke sai avustusta enintään 70 000 euroa tai 70 prosenttia hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista. Avustusta jaettiin muun muassa palkka- ja selvityskustannuksiin, mutta ei omaisuuden hankintoihin tai investointeihin.

Linkki: Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2018–2023

Kuva: Pihla Liukkonen / Kontrastia