Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.10.2023

Kaupungintalon julkisivu.

Kaupunginhallitus, kokous 16.10.2023

§ Esityslista

§ 312 Presidentinvaalit 2024 – Ennakko-, laitos- ja vaalipäivän äänestyspaikat

Kaupunginhallitus päätti määrätä eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen toimitettavaksi päätöksen liitteistä ilmenevissä paikoissa ja mainittuina kellonaikoina.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti,​​ että äänestysbussin reittiaikataulu aukiolopäivineen on liitteestä ilmenevä.
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa,​ että ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalilain 9 §:n 3-​kohdan perusteella laitoksissa esityslistan mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittaessa muutoksia ennakkoäänestyspaikkoina oleviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin.

§ 313 Presidentinvaalit 2024 – Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen

Kaupunginhallitus päätti pyytää puolueiden paikallisilta kunnallisjärjestöiltä ja puolueosastoilta ja valitsijayhdistykseltä,​ että ne tekisivät ehdotuksensa valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin (18 kpl) ja vaalitoimikuntiin (5 kpl) ja toimittaisivat ne Mikkelin kaupunginkansliaan viimeistään 30.11.2023.

§ 314 Presidentinvaalit 2024 – Vaalimainospaikat ja vaalien viestintäsuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätöksen liitteenä olevan vuoden 2024 presidentinvaaleja koskevan viestintäsuunnitelman sekä vaalimainospaikat.

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa puolueille:

  • että ulkomainonta voidaan aloittaa presidentinvaalien osalta aikaisintaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 10.1.2024
  • ettei vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungissa taajama-​​alueella muualle kuin kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikkoihin ja hyväksyttyihin ulkomainostelineisiin. Taajama-​​alueen ulkopuolella pääteiden varsilla ulkomainontaa voidaan suorittaa Väyläviraston sekä paikallisen tiemestarin antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tämän päätöksen vastaisesti asetetut vaalimainokset tulee kehotuksesta puolueiden ja valitsijayhdistysten poistaa. Poistamisen voi tarvittaessa tehdä myös kaupunki,​​
  • kukin puolue saa kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja
  • ettei puolueilta peritä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti,​​ että vaalijulisteet asetetaan kullekin julistepaikalle vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

§ 315 Kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 2023

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki ei hae harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2023.