Kaupunginhallituksen päätöksiä 8.1.2024

Mikkelin kaupungintalo.

§ Esityslista

§ 4 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 5 Kaupunginvaltuuston kokouksen 13.11.2023 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päättää niiden täytäntöönpanosta esityslistan päätösesityksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

§ 6 Valtuustoaloite: Mikkeliläisten arjen kustannukset kuriin

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2024.

§ 7 Valtuustoaloite: Yksi oppilaaksiottoalue Mikkeliin

Kaupunginhallitus päättää lähetti aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2024.

§ 8 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin tulee turvata liikuntareittien mahdollisuus Kalevankankaalla

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2024.

§ 9 Valtuustoaloite: Lähemäen koulun liikenneturvallisuutta parannettava

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Jenni Oksasen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

§ 10 Kaupunginhallituksen vastaselitys Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätöksistä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

Merkittiin, että Jaana Strandman, Pirkko Valtola, Jatta Juhola, Kirsi Olkkonen ja Oskari Valtola (Eloisan hallituksen jäsen ja varajäseniä) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginlakimiehen ja kaupunginjohtajan laatimaan vastaselitykset Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Etelä-Savon hyvinvointialueen ja Varkauden kaupungin valitusten johdosta ja hoitamaan vireillä oleviin valitusasioihin tarvittavat toimenpiteet.

§ 11 Omistajaohjauspyyntö energiaomaisuusjärjestelyjen uudelleenrahoitukseen

Merkittiin, että Ari Liikanen, Minna Pöntinen, Kirsi Olkkonen ja Jani Sensio ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Pekka Pöyry esitti Petri Pekosen kannattamana, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta varautua (ja aloittaa provision maksaminen) tulevaisuudessa ehkä tarvittaviin rahoituksiin, 30 M€ investointilimiittiä ei oteta. Investointisuunnitelman mukaan isoja investointeja on tulossa vasta vuosina 2025 ja 2027. 10 meur tililimiitti hyväksytään.
Bulletluottojen lisäksi investointien rahoituksessa otetaan tarkasteltavaksi edullisemmat jatkuvalyhenteiset lainat.

Jouko Kervinen esitti Pirkko Valtolan kannattamana, että kaupunginhallitus ohjeistaa Etelä-Savon Energia Oy:n hallitusta hyväksymään tarjouskilpailun perusteella vähemmistöosuuden myyntiin liittyvän Ese Energia Oy:n rahoitusjärjestelyn. Kaupan toteuttamisen ohjauksena kaupunginhallitus lisäksi ohjeistaa hallitusta seuraavasti:
• Rahoituspaketti on osa ESE:n vähemmistöosuuden myyntiä, joka oli kaupungin intressissä. ESE:n hallitusta kehotetaan ottamaan huomioon koko kaupunkikonsernin etu.
• Kaupunginhallitus toteaa, että rahoituspaketti koskee koko ESE-konsernia.
• ESE:n hallitusta kehotetaan huolellisesti katsomaan, että rahoituspaketti kohdistuu oikeille yhtiöille ja että hallinnolliset päätökset tehdään erikseen kunkin yhtiön hallituksessa.
• Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että lainoihin tulee maksuton mahdollisuus ennenaikaiseen lyhentämiseen.
• Mikäli rahoituspakettia joudutaan muotoilemaan, otetaan prosessiin mukaan myös pääomistaja ja ESE.

Äänestettiin.
Jouko Kervisen esitys JAA, Pekka Pöyryn esitys EI.
JAA 7 ääntä. Jatta Juhola, Heli Kauppinen, Pirkko Valtola, Jouko Kervinen, Tomi Sikanen, Mervi Eskelinen, Eero Aho
EI 3 ääntä. Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Jarno Strengell
Äänestyksen voitti Kervisen esitys.

Äänestettiin uudelleen.
Pohjaesitys JAA, Jouko Kervisen vastaesitys EI.
JAA 1 ääni. Eero Aho
EI  8 ääntä. Pirkko Valtola, Jouko Kervinen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Heli Kauppinen, Jatta Juhola, Jarno Strengell, Mervi Eskelinen
TYHJIÄ 1 ääni. Tomi Sikanen

Jouko Kervisen vastaesitys tuli päätökseksi.

Pekka Pöyry ja Petri Pekonen jättivät eriävän mielipide, joka oli saman sisältöinen kuin Pekka Pöyryn esitys.