Mikkelin kaupungin tilinpäätös: Vaikeiden vuosien jälkeen näkymä alkaa kirkastua

Mikkelin kaupungintalo.

Mikkelin kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös on valmistunut. Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen on tyytyväinen erinomaiseen tulokseen ja vuoden aikana otettuihin merkittäviin askeliin. Kaupunki katsoo tulevaisuuteen aiempaa luottavaisempana, vaikka haasteita riittää myös tuleville vuosille.

Mikkelin kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuosi 2023 oli odotetusti suurten muutosten sekä suurten ratkaisujen vuosi. Hyvinvointialueiden ensimmäinen toimintavuosi on takana, ja kaupungille se tarkoitti ensimmäistä vuotta ilman sote- ja pelastuspalveluiden tuottamisvastuuta. Merkittävimpänä taloudellisesti akuuttina asiana oli ratkaista aikaisempien tappiollisten vuosien seurauksena taseeseen kerääntyneen kumulatiivisen alijäämän kattaminen. Alijäämän vuoksi Mikkeliä on uhannut joutuminen valtiovarainministeriön ohjaukseen eli niin sanottuun kriisikuntamenettelyyn.

Tiedossa oli, että ratkaisut ovat vaikeita, mutta vuonna 2023 Mikkelin kaupunki onnistui viemään maaliin työlään ja paljon keskustelua herättäneen Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin. Kauppakirja allekirjoitettiin 6.11.2023. Käytännön syistä kauppa ei toteutunut vuoden 2023 puolella, joten kuntalain näkökulmasta Mikkelin kaupungin osalta kriisikuntakriteerit täyttyivät. Kauppa kuitenkin saatettiin loppuun 1.3.2024, ja kokonaisuutena järjestelystä tuloutuu Mikkelin kaupungille vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin aikana kaikkiaan noin 190 miljoonaa euroa. Ratkaisun seurauksena taseen kumulatiivinen alijäämä tulee katetuksi jo ennen kuin vuoden 2023 tilinpäätös lopullisesti vahvistetaan. Tämän myötä on realistista ennakoida, että valtiovarainministeriö ei ryhdy käynnistämään Mikkelin osalta kuntalain mukaista arviointimenettelyä. Asia edellyttää kuitenkin keskusteluja ministeriön kanssa.

– Vähemmistöosuuden myynti nosti meidät taloudellisesti pinnalle toisaalta alijäämien kattamisen muodossa, mutta myös tuloutuvien varojen oikeanlainen käyttö lainojen poismaksamiseen sekä sijoitustoimintaan tukee merkittävällä tavalla tulevien vuosien tavoitteita. Lisäksi on mielenkiintoinen mahdollisuus, että saimme konsernin merkittävän tytäryhtiön omistajakumppaniksi kansainvälisen toimijan, joka tuo mukanaan uudenlaista osaamista ja liiketoimintanäkemystä Esen tulevaisuuden kehittämiseen, toteaa kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Vuoden 2023 tulos on 19,7 miljoonan euroa ylijäämäinen. Erinomainen tulosvuosi oli valtakunnallinen ilmiö Suomen kuntakentässä, ja selittyy sote-uudistuksen eräänlaisen siirtymävaiheen aiheuttamilla sekä muilla kertaluonteisilla positiivisilla erillä. Kinnunen sanoo, että vaikeiden vuosien jälkeen on syytä iloita hienosta tuloksesta, mutta samalla on muistettava, että ilman poikkeuksellisten erien vaikutusta tulos olisi ollut alijäämäinen. Energiaomaisuusratkaisun sekä talouden vakauttamissuunnitelman myötä tulevien vuosien haasteisiin on kuitenkin lääkkeitä jo olemassa.

Tulevaisuuden näkymät

Tuloksellisesti hyvää vuotta 2023 tulee seuraamaan vielä toinen erinomainen vuosi 2024, sillä energiaomaisuuden myyntiin liittyvät tuloutukset kohdistuvat vuodelle 2024. Taseen alijäämä korjaantuu, kaupungin lainakanta pienenee sadalla miljoonalla, taseeseen tulee sijoitusvarallisuutta 90 miljoonalla, sekä kaikki talouden tunnusluvut kohenevat.

– Käyttötalouden tasapainottamisessa on edetty oikeaan suuntaan, mutta matkaa hyvään tilanteeseen vielä on. Haasteiden selättäminen edellyttää vuonna 2023 käynnistetyn kokonaisvakauttamisohjelman sisältämien tasapainotustoimenpiteiden toteuttamista. Kolmeen tukijalkaan perustuvan vakauttamisohjelman onnistuminen antaa mahdollisuuden katsoa tulevaisuuteen ja pohtia kaupungin kehittämistä uudenlaisessa taloudellisessa näkymässä, Kinnunen sanoo.  

Elinvoima on pitkän tähtäimen hyvinvoinnin edellytys. Kinnusen mukaan nyt on jo saatu lukuisia mukavia uutisia yritysmaailman investointisuunnitelmista, ja useita vaikuttavia hankkeita on jo käynnistynyt. Lisäksi vastavalmistunut elinvoiman kasvuohjelma sisältää paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Myös strategiset kehittämisalustat ovat edenneet, upea Saimaanportin yhtenäiskoulu on aloittanut toimintansa ja yhtenä kesän huipennuksena Lontoon Philharmonia saapuu jälleen Mikkelin musiikkijuhlille.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 25.3.

Kaupunginhallitukselle esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä kokouksessa 25.3.2024. Olennaisin edellytys Mikkelin kaupungin menestykselle nyt ja tulevaisuudessa on osaava, sitoutunut ja ahkera henkilökunta.

– Meistä jokainen on itse tärkeä menestyksen voimavara niin arkityössä kuin myös siinä, miten arvostamme omaa työtämme ja omaa eteenpäin katsovaa kaupunkiamme, kaupunginjohtaja Kinnunen sanoo.

Tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginhallitus päättänee kertaluonteisen sadan euron korotuksesta Mikkelin kaupungin työntekijöiden liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuun eli E-passiin kiitokseksi hyvästä ja tuloksellisesta työstä Mikkelin ja kaupunkilaisten eteen.

Linkki: Tilinpäätös liitteineen kaupunginhallituksen esityslistalla 25.3.2024

Kuva: Mikko Mäkeläinen