Asioi verkossa

Kulttuuripalveluiden kohdeavustus

Tutustu ohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä:
kulttuurinavustusohje 
voimassa toistaiseksi.

Avustusten saajilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa, toimintakertomuksessa tai muulla tavalla ilmoitetaan, että hakija on saanut Mikkelin kaupungin yleisten kulttuuripalveluiden avustusta. Viestinnässä edellytetään kulttuuripalveluiden tunnuksen käyttöä. Voit ladata tunnuksen tästä.

Myönnetyt kohdeavustukset maksetaan, kun selvitys on tehty.
Selvitys kulttuuripalveluiden kohdeavustusten käytöstä

Mikkelissä kulttuuripalveluiden kohdeavustus voidaan myöntää mikkeliläisille kulttuuritoimintaa harrastaville rekisteröidyille yhdistyksille kertaluontoista toimintaa varten. Kohdeavustus kohdistuu pääsääntöisesti kulttuuritilaisuuksien tuotanto- ja vuokrakuluihin, esiintymis- ja ohjaajapalkkioihin, tiedottamiseen, teknisiin kuluihin ja koulutukseen.

Avustusta voidaan myöntää myös kulttuurijärjestöjen sellaisen julkaisutoiminnan tukemiseen, jolla on huomattavaa merkitystä kuntalaisten tiedon lisääjänä kunnassa harjoitettavasta kulttuuritoiminnasta tai joka tekee tunnetuksi paikallista kulttuuriperinnettä. Avustus voidaan myöntää myös tappiotakuuna.

Kohdeavustuksen myöntää kulttuuri- ja museojohtaja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

Toimintaohjeet

Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta. Hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa tai toimintaa.

Hakemuksen liitteet:

– hankkeen kustannusarvio

– kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, mikäli näitä ei ole toimitettu jo aiemmin.

Verkkoasiointi

Kulttuuripalveluiden kohdeavustus

Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksen hakulomake

Kulttuuripalveluiden yhteisöjen tietolomake

Tietolomake