Asioi verkossa

Kulttuuripalveluiden Kulttuurikannustin

Tutustu ohjeisiin: kulttuurinavustusohje 

KulttuuriKannustimella etsitään tuoreita ideoita, uudenlaisia toimintatapoja tai kohteita, jotka kaipaavat kehittämistä. Taustalla on ajatus monipuolisten kulttuuriympäristöjen edistämisestä kaupungissa, pyrkimyksestä luomaan uudenlaista otetta kulttuuriin ja taiteeseen sekä entistä monipuolisempien kulttuurimahdollisuuksien tarjoamisesta.

KulttuuriKannustimen määritelmä on tarkoituksella löyhä. Kannustimella haetaan yllätyksellisyyttä, kekseliäisyyttä ja innovatiivisuutta. Uuden luominen ja rohkea, kokeileva katsontatapa taiteeseen ja kulttuuriin ovat Kannustimen avainasioita. Myös mikkeliläisyys on keskiössä, sillä avustuksen hakijoiden tulee olla mikkeliläisiä, jonka lisäksi idea täytyy toteuttaa Mikkelissä. KulttuuriKannustin jalkauttaa kaupungin strategiaa käytännön tasolle, sillä ehdotettavan idean on jollain tapaa nojattava kaupungin ja sivistystoimen strategiaan. Hakijana Kannustimessa voivat olla niin yksittäiset henkilöt, vapaamuotoiset ryhmät kuin rekisteröidyt yhdistyksetkin. Kannustinta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

KulttuuriKannustimen saajan ja kannustimen suuruuden ratkaisee saapuneiden hakemusten perusteella hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Lautakunta voi myös halutessaan jättää KulttuuriKannustimen jakamatta.

Kulttuurikannustimen hakuaika jatkuu aina tammikuun loppuun 31.1. klo 15.00 asti.
Huom. KulttuuriKannustinta ei toistaiseksi jaeta säästösyistä.

Kulttuurikannustin myönnetään Mikkelissä idealle tai hankkeelle, joka on uusi, hyvä ja toteuttamiskelpoinen ja joka kehittää kaupungin kulttuuria ja taidetta ja edistää taiteen saavutettavuutta.

Uusi idea ottaa huomioon eri kulttuuritoimijat, ja sen tulee jollain tavalla myös edistää kaupungin strategiaa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta määrittelee KulttuuriKannustimen suuruuden vuosittain.

Toimintaohjeet

Hakuaika on vuosittain 1.–31.1. Haku tapahtuu vapaamuotoisella sähköisellä hakemuksella.

Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat

– mikä idea?

– kenelle suunnattu?

– kenen idea?

– toteutustapa?

– milloin toteutettaisiin?

– kuka toteuttaa?

– kokonaiskustannusarvio?

– miten idea kytkeytyy kaupungin strategiaan?

– tuoko idea jotakin pysyvää uutta elementtiä kaupungin kulttuuripalveluihin?

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta voi halutessaan jättää KulttuuriKannustimen jakamatta.

Verkkoasiointi

Kulttuurikannustin

Kulttuurikannustin-apurahan hakulomake