Asioi verkossa

Tilojen käyttäjän vastuut

Koulun ulkopuolisella tilojen käyttäjällä on oltava täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Vastuu henkilön tulee vastata ryhmän toiminnasta ja käyttäytymisestä koulutiloissa. Mikäli käyttäjän tapahtuma ylittää yli 200 henkilöä, tulee käyttäjän tehdä pelastussuunnitelma hyvissä ajoin. Linkki pelastuslaitoksen nettisivuille

Tilavaraushenkilön tulee tutustua tilavarausjärjestelmään ja aktiivisesti seurata vuoroja varauskalenterista tai sähköpostista.

Tilojen käyttäjän on huolehdittava, että käyttäjät noudattavat hyväksyttyä tilavarausta ja ovat paikalla ajoissa. Varattuun tilaan on mahdollista tulla varauksen mukaisesti siten, että ryhmän vastuuhenkilö on paikalla.

Ryhmän mukana ei tule sellaisia henkilöitä, jotka eivät kuulu ko. tilaisuuteen tai tapahtumaan.

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa oman tilaisuutensa turvallisuudesta sekä mahdollisesti tarvittavasta pelastussuunnitelmasta ennen tapahtumaa.
Omavalvontakoulussa käyttäjän tulee allekirjoittaa avaintenluovutussopimus, jossa on lisäehtoja tilojen käytöstä.

Varattujen koulutilojen siivous tulee hoitaa omavalvontaperiaatteella. Käytön jälkeen tilat jäävät moitteettomaan kuntoon ja tiloista poistutaan varauksen mukaisesti.

Tilat luovutetaan käyttäjälle siinä kunnossa kuin ne luovutushetkellä ovat. Tilojen käyttäjä / vuokraaja vastaa tilojen asiallisesta käytöstä, järjestyksen säilymisestä ja hyvien tapojen noudattamisesta tilaisuuden aikana.

Käyttäjä (hakija ja sen yhteys- ja vastuuhenkilö) vastaa siitä, että tiloja käytetään vain myönnettyyn käyttötarkoitukseen, eikä tiloihin päästetä asiaankuulumattomia henkilöitä. Vastuuhenkilö lähtee tilaisuudesta viimeisenä ja huolehtii, että valot on sammutettu, vesihanat / suihkut ovat kiinni ja ovet ja ikkunat ovat suljettu.

Tilaisuuden järjestäjä tekee tarvittaessa kokoontumislain mukaisen ilmoituksen poliisille.

Avainhallinta

Varattuasi tilan voit noutaa avaimen ja sen käyttöohjeet Virastotalon asiointipisteestä. Voit tutustua avainhallinnan ohjeisiin jo etukäteen täällä.

Siistiminen

Omavalvontavuorolla oleva siistii käyttämänsä tilat. Siistimiseen kuuluu tavaroiden vieminen omille paikoilleen, roskien kerääminen roska-astioihin sekä lattialle kertyneen lian, hiekan tms. pyyhkiminen. Koululle on ilta- ja viikonloppukäyttäjiä varten varattu siivousvälineet mm. lattiaharja ja rikkalapio. Siivouskeskus D 1008.

Koulun siivousohjeistus ilta- ja viikonlopun käyttäjille

Järjestyshäiriöt ja omaisuusvahingot

Tiloissa on kameravalvonta. Kaikista järjestyshäiriöistä ja omaisuusvahingoista tulee tehdä välittömästi ilmoitus koulun rehtorille hanne.lahtinen@mikkeli.fi sekä vuokraus- ja käyttöpalveluyksikköön vuokraus@mikkeli.fi.

Tilojen käyttäjä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon kokonaisuudessaan. Häiriöistä ja omaisuusvahingoista voi seurata tilojen käyttöoikeuden menetys. Tupakointi, alkoholin ja huumausaineiden käyttö koulun tiloissa ja koulun alueella kielletty.

Akuutit kiinteistöön liittyvät asiat Caverion p. 050 464 5842.

Kiinteistön vikailmoitukset
Linkki kiinteistöhoidon palvelupyyntölomakkeelle

Varaaja on vastuullinen korvaamaan rikkoutumiset ja vauriot koulutilassa sekä korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Vuokran lisäksi käyttäjältä voidaan periä mahdollisesti seuraavat kustannukset, mikäli varauksesta/tilaisuudesta aiheutuu Mikkelin kaupungille lisätyötä:

  • kaupungin henkilökunnalle tullut lisä-/ylityö
  • vartiointiliikkeen laskuttamat lisäkustannukset
  • tiloissa tapahtuneet vahingot

Vinkki tiloja ensimmäistä kertaa varaavalle

Kannattaa ensimmäisellä kerralla varata riittävästi aikaa siihen, että tutustuu tiloihin ja niiden välineistöön ennen varsinaisen tilaisuuden alkua.