Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 15.8.2023

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 15.8.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 62 Omistajaohjaus tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden asettamiseksi

Konserni- ja elinvoimajaosto ohjeistaa toimialakohtaisesti konsernivastuuhenkilöitä tavoitteiden asettamisessa noudatettavista linjauksista.

Hyväksyttiin.

§ 63 Elinvoimalupaus

Mikkelin kaupunki tytäryhtiöineen, Mikkelin Yrittäjät ry, Etelä-Savon Yrittäjät ry, Etelä-Savon kauppakamari, MTK-Etelä-Savo ja Etelä-Savon ELY ovat tehneet yhteisen elinvoimalupauksen, jonka tarkoituksena on edistää alueen yrittäjyyttä, yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistaa Mikkelin kaupungin ja alueen elinvoimaa.

Elinvoimalupauksesta tarkemmin kokouksen esityslistalla. Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa jaostolle.

Hyväksyttiin.

§ 64 Ohjaamokoordinaattorin työvapaan jatkaminen 31.12.2024 saakka

Hyväksyttiin.


Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com