Välkommen till St. Michels websidor

Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdstjänsterna i S:t Michel ordnas av samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax, Essote. Essotes tjänster finns på www.essote.fi.