Tjänster

Undervisning och utbildning

Den grundläggande utbildningen

Det finns 23 grundskolor i S:t Michel. Ett elevupptagningsområde har fastställts för varje skola och elevens så kallade närskola avgörs enligt detta.

S:t Michel anvisar den lärdomspliktiga en skolplats i närskolan. Närskolan är inte nödvändigtvis den närmast belägna skolan. Staden skickar ett brev hem med information om närskolan, till de elever som ska börja skolan. Vårdnadshavaren ska anmäla barnet till första klassen i januari samma år.

Eleven kan också ansöka om att få gå i en annan skola än den staden anvisat. Barnets vårdnadshavare ska då skicka in en ansökan till rektorn för den önskade skolan. Då varken ordnar eller betalar S:t Michel någon skoltransport.

För en elev som ska börja i en annan än första klass och som flyttar till S:t Michel mitt under en termin ska vårdnadshavaren i första hand kontakta rektorn för närskolan i elevupptagningsområdet.

Gymnasieutbildning

I S:t Michel finns gymnasieskolorna Mikkelin lukio, Ristiinan lukio, Etä- ja aikuislukio, Otavan Opiston aikuislukio och Nettilukio.

Man söker in till gymnasieskolorna i den gemensamma ansökan under februari–mars. Gymnasieelever som flyttar till S:t Michel mitt under en termin och flyttar över från en annan gymnasieskola kan ansöka om plats via gymnasiets rektor.

Yrkesutbildning och högskoleutbildning

Yrkesinstitutet Etelä-Savon ammattiopisto Esedu ger yrkesutbildning i S:t Michel. www.esedu.fi

Högskoleutbildning ges vid yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, universitetscentralen Mikkelin yliopistokeskus och sommaruniversitetet Mikkelin kesäyliopisto.

Övriga läroanstalter

Medborgarinstitutet Mikkelin kansalaisopisto erbjuder möjligheter att idka fritidssysselsättningar och studier.

Musikinstitutet Mikkelin musiikkiopisto ordnar musikundervisning för barn och unga.

Skolan Mikael är ett centrum för lärande och kompetens som betjänar yrkespersonal samt elever som behöver stöd och deras familjer.

Otavan Opisto

Otavan Opisto är ett affärsverk i S:t Michels stads ägo. Institutet har specialkompetens inom nätpedagogik. I utbildningsutbudet ingår bland annat Nettilukio, Nettiperuskoulu, ämnesstudier på internet, ett vuxengymnasium, utbildningar för invandrare och terminslånga, förberedande linjer. Dessutom erbjuds kontinuerligt diverse sommar- och kortkurser i bland annat musik, informationsteknik, spel, hållbar utveckling och välbefinnande. Otavan Opisto genomför även lärarutbildningar i IKT och nätpedagogik.

www.otavanopisto.fi