Tjänster

Underhåll av gator, grönområden och allmänna områden

Målet med gatuunderhållet är att hålla gatorna prydliga och farbara. Till de vanliga åtgärderna hör snöplogning, halkbekämpning och renhållning samt underhåll av anordningar och faciliteter i gatuområdet. 

Respons på underhållet kan lämnas på servicenumren till entreprenörerna: 015 164 800 (tryck 1 för områden utanför stadens centrum och Anttola, Haukivuori, Otava och Ristiina; tryck 2 för stadens centrum)