Tjänster

Avfallshantering

Avfallsinspektören beslutar om avgifterna för avfallshanteringen och tömningsintervallen. Ansökningsblanketter finns här (på finska).

Metsäsairila Oy har i uppgift att underhålla verksamhetsregionens anläggning för avfallshantering (Metsä-Sairilan jätekeskusta), ansvara för återvinning av återvinningsbart avfall i området, underhålla och utveckla nätet av avfallsstationer i glesbygden runt S:t Michel samt utveckla avfallshanteringen inom verksamhetsregionen, tillhandahålla avfallsrelaterad rådgivning och fakturera för insamlingspunkterna.