Tjänster

Småbarnspedagogik

S:t Michel erbjuder såväl kommunal som privat småbarnspedagogik.

Verksamheten utgår från grunderna för den nationella planen för småbarnspedagogik och S:t Michels plan för småbarnspedagogik. Inom småbarnspedagogiken används informationssystemet Daisy. I blocket DaisyNet reserverar vårdnadshavare vårdtider för sina barn och följer med tiderna. I eDaisy sköts bland annat elektroniska ärenden, såsom ansökningar och ändringar i dessa.

Mer information om småbarnspedagogiken i S:t Michel (på finska).

Informationssystemet Daisy inom småbarnspedagogiken

Inom småbarnspedagogiken används den elektroniska tjänsten Daisy. Via DaisyNet reserverar vårdnadshavarna tider enligt barnens vårdbehov. Vårdnadshavarna och den småbarnspedagogiska personalen kommunicerar via programmet. I eDaisy sköter vårdnadshavarna elektroniska ärenden som gäller småbarnspedagogiken.

eDaisy
https://mikkeli.daisynet.fi/eDaisy

Vad är eDaisy?
eDaisy är en elektronisk tjänst för småbarnspedagogiken i S:t Michel. I tjänsten sköter vårdnadshavarna ansökningar och anmälningar som gäller småbarnspedagogiken. De får också information om avgifter och beslut om var barnen fått plats. Man loggar alltid in i tjänsten med stark identifiering, antingen med bankkoder eller mobilcertifikat. Tjänsten innehåller

  • ansökan om småbarnspedagogik
  • anmälan till förskola
  • ansökningar om servicesedel till privat dagvård
  • inkomstanmälan
  • uppsägnings- och ändringsanmälningar
  • beslut om dagvårdsplats och avgifter 

Alla beslut om dagvårdsplatser och avgifter syns i eDaisy, antingen uppe till vänster eller i högra kanten.

DaisyNet
https://mikkeli.daisynet.fi/

Vad är DaisyNet?
DaisyNet är en kanal för daglig kommunikation mellan vårdnadshavare och personalen inom småbarnspedagogiken. I kanalen finns bland annat

  • funktion för bokning av vårdtider
  • information om närvaro och frånvaro
  • den dagliga kommunikationen: meddelanden och gruppspecifika förfrågningar om samtycke, anslagstavla, utvecklingsfolder
  • administration av basinformationen om familjen: uppgifter om barnet, såsom allergier, reservavhämtare, allmänna tillstånd