Tjänster

Kultur och fritid

S:t Michels kulturtjänst ordnar kulturverksamhet, evenemang, uppträdanden, konserter och verkstäder för kommuninvånare i olika åldrar. Kulturtjänsten delar också ut bidrag till kulturföreningar och hyr ut sommarutställningslokaler, i första hand till aktörer inom den kreativa branschen.

Kulturbesök för den äldre befolkningen ordnas i servicecentralerna. Varje år ordnar kulturtjänsten evenemanget Hulivilikarnevaali (spelevinkkarnevalen), parkkonserter och många andra varierande kulturevenemang.