Tjänster

Ämbetshusets kundtjänst

Kundtjänsten i ämbetshuset är ett kundserviceställe gemensamt för den offentliga sektorn, och det upprätthålls av staden.

Kundtjänsten tillhandahåller såväl stadens egna tjänster som tjänster inom skatteförvaltningen, magistraten, FPA, arbets- och näringsbyrån samt polisens tillståndsförvaltning. Möjlighet till distansbetjäning finns för ovannämnda instanser samt rättshjälpen i Södra Savolax.

Distanstjänsten kompletterar kundtjänstens eget utbud genom att möjliggöra kontakt med myndighetsexperter via nätet.

Kontaktpunktens tjänster

 • rådgivning angående den offentliga sektorns tjänster
 • broschyrer om den offentliga sektorn och blanketter som behövs för olika ärenden
 • dokumentmottagning och initiering av behandlingen
 • betalning av fakturor från staden
 • anmälningar till medborgarinstitutet och mottagning av kursavgifter
 • möjlighet till distanstjänst
 • möjlighet att använda kundterminaler
 • fisketillstånd för stadens vatten och tillstånd för kastfiske i S:t Michels fiskeområde (inklusive Sairila och Pitkäjärvi)
 • parkeringstecken för veteraner samt avgiftsbelagda parkeringstecken
 • begravningsplatser för husdjur
 • lokalbokningar (Elomaan talo, Urpolan kartano och Vanha sotku)
 • försäljning av historiker över staden och anslutna kommuner samt turistkartor över staden
 • Biljettförsäljning och information om tidtabeller för Waltti-kollektivtrafiksystemet