Tjänster

Miljöhälsovård

  • livsmedelstillsyn
  • hushållsvatten och badvatten
  • inomhusluft
  • skadedjur
  • veterinärtjänster

e-post: ymparistopalvelut@mikkeli.fi