Tjänster

Hamnar

Hamnarna erbjuder kommuninvånarna båtplatser och ett trivsamt område för vistelse. För besökare med båt finns en gästhamn. I hamntjänsterna ingår, beroende på hamnen, exempelvis avfallshantering, bränsle, café, toalett och sjösättningsramp. Information om hamnarnas läge finns på kartan.