Tjänster

Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdstjänsterna i S:t Michel ordnas av Södra Savolax välfärdsområde, Eloisa. Eloisa tjänster finns på www.etelasavonha.fi.