Päätöksenteko

Suomenniemen aluejohtokunta

Linkki esityslistoihin ja pöytäkirjoihin

Aluejohtokunnan sivut www.suomenniemi.fi

Aluejohtokunnan sähköpostiosoite aluejohtokunta(at)suomenniemi.fi

Suomenniemen aluejohtokunnan kokoonpano

Yhteystiedot on julkaistu mikäli luottamushenkilö on antanut luvan.

Puheenjohtaja
Eläkeläinen
Vesa Erkkilä
Luototie 12
52420 Pellosniemi
050 587 3040
vesaerk(at)gmail.com
Varapuheenjohtaja
Susanna Rusakko
Palveluneuvoja
Helena Harmonen
Veihtolantie 125
52830 Suomenniemi
0400 907 270
helena.harmonen(at)gmail.com
Yrittäjä
Kari Kauria
Farmaseutti
Minna Kiesilä
Kiesilänkuja 6
52830 Suomenniemi
050 557 1472
minna.kiesila(at)gmail.com
Sähkösuunnittelija
Rauno Kurtén
Sikolammentie 42
52830 Suomenniemi
046 922 8570
rauno.kurten(at)gmail.com
Eläkeläinen
Terttu Tarhonen
Pajalampi 1
52830 Suomenniemi
040 563 5212
terttu.tarhonen50(at)gmail.com
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Fysioterapeutti
Marja Kauppi
Savanderintie 1 B
52830 Suomenniemi
0400 491 579
marja-leena.kauppi(at)mehilainen.fi

Eläkeläinen
Raimo Ruotsalainen

Yrittäjä Markku Heikkilä