Päätöksenteko

Säännöt ja ohjeet

Kaupungin hallinnon ja luottamuselinten toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä hallintosääntö.

Palvelualueiden tehtäviä ja toimintaa tarkennetaan ja täydennetään palvelualuekohtaisilla toimintasäännöillä. Liikelaitoksilla on johtosäännöt.