Päätöksenteko

Kausiasukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta päätti muuttaa nimensä Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunnaksi. Nimen muutos korostaa kausiasumisen merkitystä seudun maineelle ja elinvoimalle. Pitkään aikaan ei ole ollut kysymys pelkästään vapaa-ajan vietosta mökeille, vaan moni kausiasukas tekee etätöitä ja on aktiivinen seudun asukas. Uusi nimi otettiin käyttöön vuoden 2022 alusta.

Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunnassa on kaksi edustajaa kunkin seudun kunnan kesäasukkaista. Valtuuskuntaan kuuluvat myös Mikkelin seudun seutuvaltuuston puheenjohtajat. Valtuuskunnan toimikausi on kaksi vuotta. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii lehdistöneuvos Ilkka Juva.

Valtuuskunnan tehtävänä on tuoda esille ja edistää vapaa-ajan asumiseen liittyviä kysymyksiä ja asioita. Valtuuskunta ei tee varsinaisia päätöksiä, mutta se voi tehdä esityksiä ja antaa tarvittaessa lausuntoja ja nostaa eri tavoin esille tärkeiksi näkemiään asioita.

Kausiasukasvaltuuskunnan tehtävät

  • Kausiasukkaiden osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien jatkuva kehittäminen
  • Toimia yleisenä aloitteentekijänä laajempia seudullisia kehittämiskysymyksiä koskevissa asioissa
  • Tukea Mikkelin seudun vaikutusmahdollisuuksien parantamista valtuuskunnan toimialaan kuuluvissa asioissa
  • Yhteyksien rakentaminen ja tiedonkulun parantaminen
  • Tehdä ehdotuksia elinkeinoelämän ja julkisten sekä yksityisten palveluiden kehittämiseksi seudulla
  • Kulttuuri-, liikunta- ja vapaajantarjonnan sekä tapahtumien kehittäminen seudulla
  • Muiden toimialansa piiriin kuuluvien asioiden, erityisesti kehittämisen seuraaminen.
  • Vapaa-ajanasutuksen kehittäminen pitkän tähtäimen suuntaviivojen hahmotteleminen, visiointi

Valtuuskunnan kokoonpano 2021–2022

Hirvensalmi
Marko Röhr, Raasepori
Juva
Auvinen Oskari, Kangasala
Kauravaara Heini
Kangasniemi
Kaasalainen Kai, Espoo 
Saukko Ari, Vantaa
Mikkeli
Karhunen Pekka, Tampere
Jama Teemu, Helsinki
Santasalo Tuomas, Helsinki
Ämmälä Martti, Helsinki
Mäntyharju
Vihriälä Vesa
Wikman Lasse, Helsinki
Pertunmaa
Karhu Sami, Järvenpää
Pitkälä Aulis
Puumala
Paavilainen Ulla-Maija
Juva Ilkka, Helsinki, puheenjohtaja

Muut valtuuskunnan kokouksiin osallistuvat

Mikkeli: kaupunginjohtaja, strategia- ja kehityspäällikkö
Hirvensalmi: kunnanjohtaja Seppo Ruhanen
Juva: kunnanjohtaja Mervi Simoska
Kangasniemi: kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen
Mäntyharju: kunnanjohtaja Jukka Ollikainen
Pertunmaa: kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
Puumala: kunnanjohtaja Niina Kuuva

Pöytäkirjat 2022
Pöytäkirja 4.3.2022  

Pöytäkirjat 2021
Pöytäkirja 12.3.2021  
Pöytäkirja 11.6.2021  
Pöytäkirja 1.10.2021  
Pöytäkirja 10.12.2021  

Pöytäkirjat 2020
Pöytäkirja 6.3.2020  
Pöytäkirja 28.8.2020  
Pöytäkirja 6.11.2020  

Pöytäkirjat 2019
Pöytäkirja 8.2.2019  
Pöytäkirja 17.5.2019  
Pöytäkirja 27.9.2019  
Pöytäkirja 29.11.2019  

Pöytäkirjat 2018
Pöytäkirja 19.1.2018
Pöytäkirja 6.4.2018
Pöytäkirja 25.5.2018
Pöytäkirja 12.10.2018
Pöytäkirja 14.12.2018

Pöytäkirjat 2017
Pöytäkirja 15.9.2017
Pöytäkirja 12.5.2017
Pöytäkirja 3.2.2017

Pöytäkirjat 2016
Pöytäkirja 2.12.2016
Pöytäkirja 30.9.2016
Pöytäkirja 16.6.2016
Pöytäkirja 18.3.2016

Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunta on toteuttanut palvelukyselyn kahden vuoden välein (vuosina 2012, 2014, 2016 ja 2018). Kyselyn tavoitteena on selvittää vapaa-ajanasukkaiden näkemyksiä Mikkelin seudun palveluista ja niiden kehityksestä.

Vuoden 2018 palvelukyselyn tulokset:
Palvelututkimus 2018
Anttola_2018_palvelututkimus
Haukivuori_2018_palvelututkimus
Hirvensalmi_2018_palvelututkimus
Kangasniemi_2018_palvelututkimus
Mikkeli, Otava ja läntinen_2018_palvelututkimus
Mäntyharju_2018_palvelututkimus
Pertunmaa_2018_palvelututkimus
Puumala_2018_palvelututkimus
Ristiina_Suomenniemi_2018_palvelututkimus