Päätöksenteko

Kausiasukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta päätti muuttaa nimensä Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunnaksi. Nimen muutos korostaa kausiasumisen merkitystä seudun maineelle ja elinvoimalle. Pitkään aikaan ei ole ollut kysymys pelkästään vapaa-ajan vietosta mökeille, vaan moni kausiasukas tekee etätöitä ja on aktiivinen seudun asukas. Uusi nimi otettiin käyttöön vuoden 2022 alusta.

Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunnassa on Mikkelin neljää edustajaa lukuun ottamatta kaksi edustajaa kunkin seudun kunnan kesäasukkaista. Valtuuskuntaan kuuluvat myös Mikkelin seudun seutufoorumin puheenjohtajat. Valtuuskunnan toimikausi on kaksi vuotta. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Aulis Pitkälä.

Valtuuskunnan tehtävänä on tuoda esille ja edistää vapaa-ajan asumiseen liittyviä kysymyksiä ja asioita. Valtuuskunta ei tee varsinaisia päätöksiä, mutta se voi tehdä esityksiä ja antaa tarvittaessa lausuntoja ja nostaa eri tavoin esille tärkeiksi näkemiään asioita.

Ajankohtaista (16.10.2023)

Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunta laati vetoomuksen kausiasumisen edistämiseksi. Kausiasukasvaltuuskunta hyväksyi syyskuun 2023 kokouksessa vetoomuksen, jossa kausiasukasvaltuuskunta nostaa esille kausiasumiseen liittyviä tärkeitä alueellisella ja kansallisella tasolla edistettäviä teemoja.

Kausiasukasvaltuuskunta korostaa kausiasukkaiden vahvaa merkitystä Mikkelin seudulle etenkin monipuolisten yksityisten palveluiden turvaajana ja mökkiseutujen keskuskaupunkien elinvoiman vahvistajana. Kansallisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että kausiasuminen ja etätyönteon lisääntyminen eri paikoissa kasvattaa ja laajentaa toimeliaisuutta alueellisesti.

Linkki: Vetoomus kokonaisuudessaan (pdf)

Kausiasukasvaltuuskunnan tehtävät

  • Kausiasukkaiden osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien jatkuva kehittäminen
  • Toimia yleisenä aloitteentekijänä laajempia seudullisia kehittämiskysymyksiä koskevissa asioissa
  • Tukea Mikkelin seudun vaikutusmahdollisuuksien parantamista valtuuskunnan toimialaan kuuluvissa asioissa
  • Yhteyksien rakentaminen ja tiedonkulun parantaminen
  • Tehdä ehdotuksia elinkeinoelämän ja julkisten sekä yksityisten palveluiden kehittämiseksi seudulla
  • Kulttuuri-, liikunta- ja vapaajantarjonnan sekä tapahtumien kehittäminen seudulla
  • Muiden toimialansa piiriin kuuluvien asioiden, erityisesti kehittämisen seuraaminen.
  • Vapaa-ajanasutuksen kehittäminen pitkän tähtäimen suuntaviivojen hahmotteleminen, visiointi

Kausiasukasvaltuuskunnan kokoonpano 2023–2024

Hirvensalmi
Marko Röhr, Raasepori
Juva
Auvinen Oskari, Kangasala
Hulkkonen Santtu, Helsinki
Kangasniemi
Kaasalainen Kai, Espoo 
Saukko Ari, Vantaa
Mikkeli
Karhunen Pekka, Tampere
Jama Teemu, Helsinki
Santasalo Tuomas, Helsinki
Mäntyharju
Vihriälä Vesa, Helsinki
Wikman Lasse, Helsinki
Pertunmaa
Karhu Sami, Järvenpää
Pitkälä Aulis, Vantaa, puheenjohtaja
Puumala
Spårman Sanna, Vantaa

Muut valtuuskunnan kokouksiin osallistuvat

Mikkeli: kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen
Hirvensalmi: kunnanjohtaja Vesa Ellonen
Juva: kunnanjohtaja Mervi Simoska
Kangasniemi: kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen
Mäntyharju: kunnanjohtaja Juho Järvenpää
Pertunmaa: kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
Puumala: kunnanjohtaja Niina Kuuva

Pöytäkirjat 2024
Pöytäkirja 15.3.2024
Pöytäkirja 7.6.2024

Pöytäkirjat 2023
Pöytäkirja 17.2.2023
Pöytäkirja 12.5.2023
Pöytäkirja 8.9.2023
Pöytäkirja 17.11.2023

Pöytäkirjat 2022
Pöytäkirja 4.3.2022  
Pöytäkirja 10.6.2022
Pöytäkirja 30.9.2022
Pöytäkirja 9.12.2022

Pöytäkirjat 2021
Pöytäkirja 12.3.2021  
Pöytäkirja 11.6.2021  
Pöytäkirja 1.10.2021  
Pöytäkirja 10.12.2021  

Pöytäkirjat 2020
Pöytäkirja 6.3.2020  
Pöytäkirja 28.8.2020  
Pöytäkirja 6.11.2020  

Pöytäkirjat 2019
Pöytäkirja 8.2.2019  
Pöytäkirja 17.5.2019  
Pöytäkirja 27.9.2019  
Pöytäkirja 29.11.2019  

Pöytäkirjat 2018
Pöytäkirja 19.1.2018
Pöytäkirja 6.4.2018
Pöytäkirja 25.5.2018
Pöytäkirja 12.10.2018
Pöytäkirja 14.12.2018

Pöytäkirjat 2017
Pöytäkirja 15.9.2017
Pöytäkirja 12.5.2017
Pöytäkirja 3.2.2017

Pöytäkirjat 2016
Pöytäkirja 2.12.2016
Pöytäkirja 30.9.2016
Pöytäkirja 16.6.2016
Pöytäkirja 18.3.2016

Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunta on toteuttanut palvelukyselyn kahden vuoden välein (vuosina 2012, 2014, 2016 ja 2018). Kyselyn tavoitteena on selvittää vapaa-ajanasukkaiden näkemyksiä Mikkelin seudun palveluista ja niiden kehityksestä.

Vuoden 2018 palvelukyselyn tulokset:
Palvelututkimus 2018
Anttola_2018_palvelututkimus
Haukivuori_2018_palvelututkimus
Hirvensalmi_2018_palvelututkimus
Kangasniemi_2018_palvelututkimus
Mikkeli, Otava ja läntinen_2018_palvelututkimus
Mäntyharju_2018_palvelututkimus
Pertunmaa_2018_palvelututkimus
Puumala_2018_palvelututkimus
Ristiina_Suomenniemi_2018_palvelututkimus