Päätöksenteko

Pelastuslaitoksen johtosääntö ja yhteistoimintasopimus

Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintaa ohjataan ensisijaisesti valtuuston hyväksymällä hallintosäännöllä ja pelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen avulla.

Tämä pelastuslautakunnan hyväksymä toimintasääntö täydentää ja täsmentää em. hallintosääntöä ja sillä myös siirretään edelleen pelastuslautakunnan ja pelastusjohtajan ratkaisuvaltaa.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintasääntö (pdf)