Päätöksenteko

Lautakunnat

Lautakuntien tehtävänä on järjestää ja kehittää palveluita asukas- ja asiakaslähtöisesti siten, että palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä.

Kunnassa on oltava tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Muista lautakunnista kunta päättää itsenäisesti.

Lautakunnat

– keskusvaalilautakunta
– tarkastuslautakunta (9 jäsentä)

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

– kaupunkikehityslautakunta (13 jäsentä)
– Lupa- ja valvontajaosto (5 jäsentä)

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

– hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta (11 jäsentä)
– kasvatus- ja opetuslautakunta (11 jäsentä)

Muiden kuntien kanssa yhteiset lautakunnat

– Etelä-Savon pelastuslautakunta
– Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lupa- ja valvontajaostoon kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja määrää jaostolle puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.