Päätöksenteko

Terveydensuojelujärjestys

Terveydensuojelulain 51 §:n 3. momentin mukaan terveydensuojeluviranomainen voi antaa yleisiä paikallisia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi ja terveydellisten olojen valvomiseksi.

Terveydensuojelujärjestyksen antaminen on katsottu tarpeelliseksi joidenkin käytännössä vaikeiksi osoittautuneiden terveydensuojelulain tulkintojen ja menettelytapojen selkiyttämiseksi.

Terveydensuojelujärjestys on päivitetty koko toiminta-alueelle 7.12.2017. 

Terveydensuojelujärjestys (pdf)