Päätöksenteko

Rakennusjärjestys

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys 2017

Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 22.5.2017 § 43
Voimaantulo: 1.7.2017

Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan 1.7.2017 ja sillä kumotaan Mikkelin kaupungin 9.3.2009, Ristiinan kunnan 1.2.2010 ja Suomenniemen kunnan 15.10.2001 hyväksytyt rakennusjärjestykset. Niihin asioihin, jotka ovat jo vireillä tämän rakennusjärjestyksen voimaan tullessa, sovelletaan vireillepanoajankohdan ja -paikan rakennusjärjestystä.

Rakennusjärjestys 2017

Rakennusjärjestyksen liitteet:
Suunnittelutarvealueet 2017 kartta 1.pdf
Suunnittelutarvealueet 2017 kartta 2.pdf
Suunnittelutarvealueet 2017 kartta 3.pdf
Pohjavesialueet.pdf

Ohjelomake rakennelmien sijoittamiseen ja rakentamiseen:
Ohjelomake – tarvitsenko lupaa?


2017 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen myötä kumotut rakennusjärjestykset

Mikkelin kaupungin 9.3.2009 hyväksytty rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys (pdf)
Voimassaolo: päättynyt 30.6.2017

Ristiinan kunnan 1.2.2010 hyväksytty rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys (pdf)
Voimassaolo: päättynyt 30.6.2017

Suomenniemen kunnan 15.10.2001 hyväksytty rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys (pdf)
Voimassaolo: päättynyt 30.6.2017