Päätöksenteko

Järjestyslaki

Yleiseen järjestykseen liittyvät säännöt koko Suomessa yhtenäistävä järjestyslaki on tullut voimaan lokakuun 2003 alussa. Laki korvaa aiemmin käytössä olleet kuntien järjestyssäännöt. Järjestyslaki koskee paikkoja, jotka on tarkoitettu yleisesti käytettäviksi. Tällaisia paikkoja ovat muun muassa tiet, kadut, jalkakäytävät, torit, puistot, uimarannat, urheilukentät, hautausmaat, yleisön käytössä olevat rakennukset, kulkuneuvot, virastot, toimistot ja ravintolat.

Järjestyslaki säätelee useita eri aihealueita kuten yleiseen yhdessäoloon liittyviä asioita, päihteiden käyttöä, virtsaamista ja ulostamista sekä seksikauppaan liittyviä asioita, lumen aiheuttamia vaaroja, koirien ja kissojen kiinnipitoa ja pysäköintiä.

Yleiseen yhdessäoloon liittyvissä asioissa kiellettyä on lain mukaan

– metelöiminen tai jollain vastaavalla tavalla aiheutettu yleisen järjestyksen häiritseminen
– uhkaava käyttäytyminen – häiriötä ei saa aiheuttaa suullisilla uhkauksilla, uhkaavilla eleillä tai liikkeillä tai muulla pelkoa herättävällä käyttäytymisellä – turvallisuuden vaarantaminen ampumalla tai esineitä heittämällä
– spraymaalien ja muiden omaisuuden töhrimiseen hyvin soveltuvien maalien tai muiden aineiden hallussapito.

Päihteisiin liittyen kiellettyä on

– päihdyttävän aineen nauttiminen yleisellä paikalla taajamassa ja julkisen liikenteen kulkuneuvossa.

Alkoholin nauttimiskielto ei koske puistoja tai niihin verrattavia yleisiä paikkoja. Alkoholin käyttäminen ei puistoissakaan tosin saa kohtuuttomasti vaikeuttaa muiden oikeutta käyttää paikkaa sen varsinaiseen tarkoitukseen.

Virtsaamiseen ja seksikauppaan liittyen kiellettyä on

– virtsaaminen ja ulostaminen yleisellä paikalla niin, että se aiheuttaa häiriötä yleiselle järjestykselle tai vaaraa terveydelle
– seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla.

Lumen putoamisesta varoitettava

Rakennuksen omistajalla, haltijalla tai näiden edustajalla on velvollisuus huolehtia siitä, etteivät rakennuksesta putoava jää, lumi ja mahdolliset muut esineet tai aineet aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Koirat ja kissat kiinni

Koirat on pidettävä taajamissa kytkettyinä. Koiran ja kissan omistajien tai haltijoiden on huolehdittava siitä, ettei eläin pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle. Edelleen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että eläin ei pääse lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle.

Koiran omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Pysäköinti

yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty tieliikennelain muutoksella.

Rikkomuksista sakko tai rikesakko

Säännösten rikkomisesta seuraa yleisimmin rikesakko tai sakko. Lisäksi poliisilla on oikeus ottaa henkilöltä pois mahdollinen vaarallinen esine tai aine. Päihdyttävää ainetta nauttivalta poliisi voi ottaa pois avatun tai avoimessa astiassa olevan aineen ja hävittää sen.

Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tai aineiden hallussapidosta voidaan tuomita maksimissaan kuuden kuukauden vankeuteen. Kiellettyjen vaarallisten aineiden hallussapidosta voi saada jopa vuoden vankeutta ja muusta säännösten rikkomisesta kaksi vuotta vankeutta.

Laki antaa lisäksi järjestyksenvalvojille mahdollisuuden ylläpitää poliisin apuna yleistä järjestystä ja turvallisuutta kauppakeskuksissa, liikenneasemilla ja joukkoliikenteen kulkuneuvoissa.