Päätöksenteko

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö

Hyväksytty: Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.6.2020 § 75
Voimaantulo 1.7.2020

Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintaa ohjataan tämän säännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti. Toimintasääntö sisältää täydentävät määräykset ja ohjeet Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen organisaatiosta, toiminnan sisällöstä sekä viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö