Päätöksenteko

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö

Käsittely:
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.1.2023
Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2023

Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintaa ohjataan tämän säännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti. Toimintasääntö sisältää täydentävät määräykset ja ohjeet Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen organisaatiosta, toiminnan sisällöstä sekä viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö (pdf-tiedosto)