Päätöksenteko

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Hyväksytty: Kaupunginhallitus 8.1.2001 § 24
Muutos: Kaupunginhallitus 20.1.2003 § 45
Muutos: Kaupunginhallitus 16.10.2006 § 472
Muutos: Kaupunginhallitus 11.10.2010 § 337
Muutos: Kaupunginhallitus 12.9.2016 Liite 1 § 329

1 §                

Mikkelin nuorisovaltuusto on vaalilla valittava kaupunginhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin.

2 §                

Nuorisovaltuuston tarkoitus on

  • edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Mikkelissä
  • olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa
  • opettaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin
  • tuoda nuorten näkökulma esille kaupungin päätöksenteossa
  • toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten sekä nuorisotyöntekijöiden kanssa
  • hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen tai muiden toimielinten sille antamat tehtävät
  • järjestää päihteettömiä tapahtumia nuorille.

Nuorisovaltuuston toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

3 §                

Nuorisovaltuustoon kuuluu yhteensä 21 jäsentä, joiden tulee olla vaaliajankohtana 13-19-vuotiaita sekä vaalivuonna 1.10. mikkeliläisiä. Nuorisovaltuuston tulee ottaa huomioon koko Mikkelin alueen nuorten näkökulma maantieteellisestä sijainnista huolimatta.

Valtuustokausi alkaa epävirallisella tapaamisella, jossa edellisen kauden edustajat kertovat nuorisovaltuuston tehtävistä, tutustutaan toisiin ja siirretään tietoa edellisen kauden edustajilta seuraaville. Nuorisovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa valitaan jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja kaksi varapuheenjohtajiksi. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan työvaliokunnan.  Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa asettaa työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan erilaisia hankkeita. Nuorisovaltuuston toimisto- ja valmistelutehtävistä vastaa nuorisopalveluiden nimeämä työntekijä.

Varajäseniä ovat kaikki vaaleissa valitsematta jääneet ehdokkaat äänimäärän osoittamassa järjestyksessä.  Varajäsen nousee nuorisovaltuuston jäseneksi varsinaisen jäsenen luopuessa jäsenyydestä tai muuttaessa pysyvästi pois paikkakunnalta. Nuorisovaltuuston jäsenen oltua säännöllisesti poissa kokouksista, valtuusto voi tapauskohtaisesti pyytää valtuutettua harkitsemaan edustajapaikasta luopumista. Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa nuorisovaltuuston kokouksissa.

4 §                

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston vaaliajankohta on kahden vuoden välein marraskuussa.

5 §                

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kymmenen (10) jäsentä.

6 §                

Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolosta ja puheoikeudesta kaupungin eri toimielinten kokouksissa päättää ko. toimielin.

7 §                

Nuorisovaltuusto voi päättää sille kaupungin talousarviossa osoitetun toimintamäärärahan käytöstä sekä muiden toimielinten sille päätettäväksi annetuista asioista.