Päätöksenteko

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö

Hyväksytty: Kaupunkiympäristölautakunta 16.6.2020 § 88
Voimaantulo: 1.7.2020

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintaa ohjataan tämän säännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti sekä ja vesiliikelaitoksen toimintasäännöllä. Tilapalveluiden toimintaa säätelevät myös toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet. Toimintasääntö sisältää täydentävät määräykset ja ohjeet Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen organisaatiosta, toiminnan sisällöstä sekä viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Hallintosäännön mukaan asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimialaan kuuluvat kaupunkiympäristölautakunta, lupa- ja valvontajaosto sekä vesiliikelaitoksen johtokunta.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 2020 pdf-tiedostona

Hyväksytty: Kaupunkikehityslautakunta 14.12.2021 § 37
Voimaantulo: 1.1.2022

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintaa ohjataan tämän säännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti sekä ja vesiliikelaitoksen toimintasäännöllä. Tilapalveluiden toimintaa säätelevät myös toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet. Toimintasääntö sisältää täydentävät määräykset ja ohjeet Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen organisaatiosta, toiminnan sisällöstä sekä viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Hallintosäännön mukaan asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimialaan kuuluvat kaupunkiympäristölautakunta, lupa- ja valvontajaosto sekä vesiliikelaitoksen johtokunta.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasääntö 2022 pdf tiedostona