Päätöksenteko

Jätehuoltomääräykset

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset

Kaupunkikehityslautakunta 23.5.2023 § 79

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.7.2023.
Jätehuoltomääräykset 1.7.2023 alkaen