Päätöksenteko

Jätehuoltomääräykset

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset

Hyväksytty: Rakennuslautakunta 20.8.2015 § 39
Voimaantulo: 27.11.2017

Mikkelin kaupungin rakennuslautakunta on 20.8.2015 hyväksynyt uudet jätehuoltomääräykset jotka ovat tulleet lainvoimaisiksi 27.11.2017.

Jätehuoltomääräys.pdf