Mikkelin kaupungin tiedonhallintapolitiikka

Mikkelin kaupungin tiedonhallintapolitiikka

Mikkelin kaupungin tiedonhallintapolitiikka on Mikkelin kaupunginhallituksen, tiedonhallintayksikön johdon, strateginen kannanotto ja ohje tiedonhallinnan järjestämiseen, suunnitteluun, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tiedonhallinnan vastuita koskeva määräys, jolla kaupunginhallitus määrittää hallintosäännön 69 §:ssä tarkoitetut vastuut. Politiikka määrittelee kaupungin tiedonhallinnan periaatteet, tavoitteet, toimintatavat, vastuut ja valvonnan.

Mikkelin kaupungin tiedonhallintapolitiikka 1.1.2023 alkaen (pdf-tiedosto)