Palvelut

Sähköisen asioinnin ohjeet

Hakemuksen aloittaminen

Valitse Lupapisteessä oikea rakennuspaikka esimerkiksi kartalta osoittamalla, osoitteella tai kiinteistötunnuksella. Rakentamattomien rakennuspaikkojen hakeminen onnistuu parhaiten osoittamalla kartalta oikea paikka.

Joskus osoitetieto saattaa tulla hankkeelle väärin vaikka valittu kiinteistö olisi oikein, tällöin on pyydettävä osoitteen korjausta lupapisteen keskustelu-ikkunan kautta.

Kutsu muut hakijat osapuoliksi hankkeelle ja kutsu myös suunnittelijat osapuoliksi hankkeelle lisäämään luonnokset. Tallenna kaikki hakemuksesi liitteet ja luonnokset Lupapisteeseen arkistointikelpoisina PDF/A-dokumentteina lukusuunnassa tallennettuna ja kukin suunnitelmaliite omana tiedostona. Piirustusten tulee olla mittakaavassa ja arkkikoon mukaisesti tallennettuja.

Kysy kommentteja suunnitelmista rakennustarkastajalta Lupapisteen keskustelu-ikkunan kautta, jolloin luonnokset tulevat rakennusvalvontaan nähtäväksi.

Hakemuksen jättäminen

Kun suunnitelmat ja muut tarvittavat liitteet ovat rakennuslupaa varten kunnossa, voit jättää hakemuksen vireille. Apua hakemuksen jättämiseen saat tarvittaessa rakennusvalvonnan henkilökunnalta.

Täydennä hakemuksen tiedot:

 • Hankkeen kuvaus ja poikkeamiset säännöistä, mikäli poiketaan esimerkiksi kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä. Poikkeamiset tulee perustella tässä kohdassa. Pyydä pääsuunnittelijaa avustamaan hakemuksen täyttämisessä.
 • rakennuspaikka
 • päätöksen toimitus
 • hakijat (kaikki joilla on kiinteistön hallintaoikeus)
 • luvan maksajan tiedot

Pyydä suunnittelijaa täydentämään rakennuksen tiedot (RH 1):

 • käyttötarkoitus (rakennusluokitus)
 • laajuustiedot, varusteet, liittymät verkostoihin sekä muut tekniset tiedot
 • edellä mainitut tiedot välitetään verottajalle verotusta varten.  

Suunnittelija täydentää omat yhteys -ja pätevyystiedot osapuolet välilehdellä. Mikäli suunnittelija toimii ensimmäistä kertaa kyseenomaissen vaativuustason tehtävässä Mikkelissä, tulee hänen tallentaa koulu- ja työkokemuksesta todistukset hankkeelle. Todistusten näkyvyyttä osapuolille voi säätää liitenäkymässä siten, että viranomaiset vain näkevät liitteet.

Suunnittelija tallentaa pääpiirustukset ja muut hankkeen liitteet. Kaikki piirustukset tulee tallentaa lupapisteeseen sähköiseen arkistointiin hyväksyttävässä muodossa (PDF/A). Mikäli tiedoston lisäyksessä Lupapisteessä näkyy huutomerkki, tulee tiedosto liittää uudestaan arkistokelpoisessa muodossa.

Lisää naapurin kuulemiset liitteeksi. Jos tiedät naapureiden sähköpostiosoitteet, voit pyytää rakennustarkastajaa avaamaan sähköisen kuulemisen lupapisteeseen. Naapuri pääsee tutustumaan Lupapisteeseen jätettyihin suunnitelmiin ja kommentoimaan hakemusta.
Naapurin kuulemiseen tulee aina kirjata tiedoksi kaikki poikkeamat määräyksistä sekä niiden perustelut. Jos haetaan rakennustöiden aloittamista ennen luvan lainvoimaisuutta, tulee se perustella ja kirjata myös naapurin kuulemiseen. Lupapäätös on lainvoimainen 14 vuorokauden kuluttua päätöksestä ellei päätöksestä jätetä oikaisuvaatimusta. Aloittamisoikeuden vakuudeksi tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän asettaa vakuus.

Voit myös pyytää rakennusvalvontaa kuulemaan naapurit, jolloin kuulemiskulut veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. Viranomaisen suorittamassa kuulemisessa minimiaika on neljätoista vuorokautta, joka pidentää luvan myöntämisen aikaa.

Jätä hakemus vireille, kun hakemuksen kaikki tiedot on täytetty. Kysy tarvittaessa neuvoa rakennusvalvonnasta keskustelu-ikkunan kautta, jolloin luonnostilainen hakemuksesi tulee rakennusvalvonnan nähtäväksi.

Ohjeita

 • Luvissa tarvittavia liitteitä on listattu täällä
 • Lupapisteen ohjeet: https://www.lupapiste.fi/ohjeet
 • Lupahakemusta ei voi jättää vireille puutteellisena. Lupahakemuksen täydentämiseen saat neuvoa rakennustarkastajalta kysymällä lupapisteen keskustelu-ikkunan kautta.